Item number: 124913

This product is temporary not available.

Interesting alternatives

Populair from Korg

Korg KA 350

Power supply (9V/1.7A) for Monotribe, MicroKorgXL+, MicroSampler, Ps60, KaossilatorPRO,Volca's

Korg KA 350

Korg KA 350

Korg KA 350